นโยบายคุณภาพ
"มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า
ส่งมอบตรงเวลา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"


มุ่งมั่น
เรามุ่งมั่นทำงานด้วยกระบวนการมาตรฐานตามข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ 
ผลิตสินค้าคุณภาพ
เราตั้งใจผลิตสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 
สอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า
เราสร้างความพึงพอใจด้วยสินค้าคุณภาพสอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า
ส่งมอบตรงเวลา
เราส่งมอบตรงเวลาตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เรายึดมั่นพันธกิจสำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้และคงรักษาระบบจัดการคุณภาพให้ยั่งยืน
 

 

 

VDO Brushes Industrial

News update

Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require