Spiral Brush

Spiral Brush

Spiral Brush แปรงรางม้วนเกลียว
ลักษณะแปรงเป็นการทำแปรงรางมาม้วนเป็นเกลียว สามารถระบุระยะห่างระหว่างเกลียวได้ แปรงทำความสะอาดสายพานลำเลียง ปัดไข่ เม็ดทราย Scrap หรือ ทำความสะอาดผลไม้ กระจก ปัดหยดน้ำ ใช้ลำเลียงสินค้าบนสายพาน ลำเลียงและทำความสะอาดเม็ดยา

Related Products


Copyright © 2020 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require