Roller Brush

Roller Brush

Roller Brush แปรงตอกแบบลูกกลิ้ง, โรลเลอร์
ลักษณะแปรงเป็นลักษณะการตอกฝังขนลงบนวัสดุ PVC PP POM สามารถถอดเป็นชิ้น เพื่อสะดวกแก่การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย อีกทั้งยังสะดวกต่อการทำความสะอาด รวมทั้งเปลี่ยนเป็นท่อนๆ อีกด้วย แปรงทำความสะอาดสายพานลำเลียง ปัดไข่ ทำความสะอาดผลไม้ กระจก ปัดหยดน้ำ ใช้ลำเลียงสินค้าบนสายพาน และในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องใช้ขนแปรงวัสดุพิเศษสำหรับ Food Grade เท่านั้น

Related Products


Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require