Muger Horn

Muger Horn

Muger Horn เฟล็กฮอร์น
ขนแปรงเป็นตุ่มเล็กๆ เรียงตัวกันมีความแข็งแรงมาก ใช้ในการขัดกระบอกลูกสูบ ในท่องานเหล็กหล่อ ที่มีความแข็งเหนียว ขัดให้ผิวงานเรียบส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบิน และท่อไอพ่น เป็นต้น

Related Products


Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require