Wheel Brush

Wheel Brush

Wheel Brush วิวบรัช, แปรงลูกขัด, แปรงลูกล้อ, แปรงกลม
ใช้ปัด ลบครีบคม ที่เกิดจากการ ตัด กลึง ทำความสะอาดพื้นผิวให้มีความเรียบเงา หรือปัดเศษฝุ่นที่ติดบนพื้นผิว การขัดทำความสะอาดในมุมหรือ การใช้งานพื้นที่หน้าแคบ เล็กๆ สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า สว่านมือ สว่านมือลม เครื่องขัด ลูกหมู เป็นต้น

???????

Related Products


Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require