Disk Brush

Disk Brush

Disk Brush แปรงจาน
แปรงลักษณะแบนมีขนด้านล่าง แบบมีก้านและไม่มีก้าน หรือเกลียว ใช้ปัด ลบครีบคม ที่เกิดจากการ ตัด กลึง ทำความสะอาดพื้นผิวให้มีความเรียบเงา หรือปัดเศษฝุ่นที่ติดบนพื้นผิว ในลักษณะการทำความสะอาดวงกว้าง

Related Products


Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require