Interior Brush / Twisted Brush

Interior Brush / Twisted Brush

Interior Brush / Twisted Brush แปรงตีเกลียว แปรงแยงจุ๊บ
• With shank (มีก้าน) / • Without shank (ไม่มีก้าน) / • With Thread (มีสลักเกลียว) / • With loop handle (มีห่วง) / • Without loop handle (ไม่มีห่วง) แปรงตีเกลียว แปรงใช้ทำความสะอาดภายในชิ้นงาน คราบที่อยู่ในท่อ หลอด ปล่อง สำหรับล้างท่อ ลบสนิม ตะกรัน เขม่า ครายไขมัน หรือใช้ทำความสะอาดรูท่อ

Related Products


Copyright © 2021 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require