Disk Brush or Cup Brush

Disk Brush or Cup Brush

          แปรงถ้วยคว่ำ ใช้ปัดทำความสะอาด พื้นผิวหน้ากว้าง ใช้ขัดลบครีบจากงาน ปั้มลบเศษชิปที่ไม่ต้องการออก เหมาะกับการใช้งานบน เครื่องออโต้

Related Products


Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require