การเลือกใช้แปรงที่เหมาะสม

...

การเลือกใช้แปรงที่เหมาะสม
คุณลักษณะการเลือกใช้แปรงที่เหมาะสมและถูกวิธีในการใช้งาน

การเลือกใช้งานแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษผสมในเนื้อขนแปรง

กรณีสมรรถนะของแปรงไม่เพียงพอทดลองปรับแก้ดังนี้
1. เพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว รอบของมอเตอร์
2. เลือกใช้เม็ดคาร์ไบค์ของขนแปรงที่หยาบขึ้น/ละเอียดขึ้น แล้วแต่สภาพผิวงาน
3. เพิ่มขนาดความโตของแปรง ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับ รูในท่อที่ต้องการทำความด้านใน ประมาณ 2 - 5มม.
แล้วแต่ชนิดของขนแปรงที่มีความยืดหยุ่นมากน้อย
4. เพิ่มความหนาแน่นของแปรง/ลดความหนาแน่น หากงานที่ใช้อยู่เกิดการกัดกินผิว ทำให้ผิวชิ้นงานหายไป
5. ลดความสูงของขนแปรงให้สั้นลง จะทำให้ขนแปรงมีความแข็งมากขึ้น / ขนแปรงยิ่งยาว จะทำให้ขนแปรงนุ่มขึ้น
6. เพิ่มแรงกดแปรงให้มากขึ้น/น้อยลง สำหรับชิ้นงานที่ถูกแปรงกดมากเกินไป แปรงสัมผัสผิวงานมากขึ้นจะทำให้งานสึกได้เช่นกันและ จะทำให้เสียรูปและแปรงสึกเร็ว

เมื่อแปรงมีความแข็งมากเกินไป
1. ลดความเร็วของมอเตอร์
2. เลือกใช้เม็ดคาร์ไบค์ของแปรงที่ละเอียดขึ้น
3. เพิ่มความสูงของขนแปรงให้ยาวขึ้น
4. ลดขนาดเส้นขนให้เล็กลง
5. ลดแรงกดแปรงลง

กรณีต้องการผิวของชิ้นงานที่เรียบละเอียดสวยงาม
1. ลดขนาดเส้นขนให้เล็กลง
2. เลือกใช้เม็ดคาร์ไบค์ของแปรงที่ละเอียดขึ้น
3. ใช้งานแปรงร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น
4. เพิ่มความเร็วของรอบมอเตอร์
5. เพิ่มความโตรวมของแปรง

กรณีถ้าต้องการผิวของชิ้นงานที่หยาบ
1. เพิ่มขนาดเส้นขนให้ใหญ่ขึ้น
2. เลือกใช้เม็ดคาร์ไบค์แปรงที่หยาบ ๆ
3. ลดความเร็วของรอบมอเตอร์
4. ลดความโตรวมของแปรง

กรณีต้องการยืดอายุการใช้งานของแปรง
1. เพิ่มความหนาแน่นของแปรง
2. ไม่กดแปรงจมชิ้นงานมากเกินไป

อะไรคือข้อได้เปรียบของ NYLON ABRASIVE BRUSH

1. แปรงจะไม่เกิดการออกซิเดชั่น จึงไม่ทำให้เกิดประกายไฟ
2. ขนแปรงเหนียวแน่นไม่หลุดขาดง่าย
3. ขัด-เปิด ผิวชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
4. ขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับชิ้นงานที่มีรูปทรงเรขาคณิต
5. สามารถใช้งานได้ทั้งสภาวะที่แห้งและเปียก
6. มีความสามารถที่ถูกออกแบบให้ขัดเมื่อลบครีบคมออกจากชิ้นงานภายในเวลาอันสั้น
7. แปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษเหมาะสมกับเครื่องจักร/กระบวนการผลิตอัตโนมัติ

คุณสมบัติของขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษผสมอยู่ในขนแปรง (Nylon Abrasive)

1. เม็ดสารขัดผสมอยู่ในเนื้อขนแปรง 
2. มีความเหนียว
3. ทนทานต่อการขัด
4. ทนทานต่อสารเคมี
5. ทนทานต่อความชื้น
6. ทนทานต่อความร้อน
7. มีความยืดหยุ่นตัวสูง คิดเป็นร้อยละ 90

                ขนไนล่อนที่สารขัดพิเศษ คือ ส่วนผสมระหว่างไนล่อนและเม็ดสารขัดขนาดต่าง ๆ เพื่อให้ขนแปรงมีความพิเศษและแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาวะต่าง ๆ ทั้งเปียกและแห้ง ทนต่อการใช้งานกับที่มีสารเคมี เม็ดสารขัดที่นำมาผสมไม่มีรูปแบบ หมายความว่า ไม่ได้เป็นรูปร่างมาตรฐาน สามารถใช้ในการลบครีบลบคมต่าง ๆ ที่ต้องการได้ เม็ดสารขัดจะถูกขัดลงบนพื้นผิวของงานที่ต้องการลบครีบคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะครีบนั้นจะใหญ่หรือเล็ก ขนแปรงมีความหยาบ มีความยืดหยุ่นตัวดี สามารถใช้กับชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ดีของขนแปรง
                 ขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ ที่ทำจากไนล่อนเกรด 6.12 ซึ่งสามารถใช้กับสภาวะเปียกและแห้งมีคุณสมบัติดีเยี่ยม ส่วนขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ ที่ทำจากขนไนล่อน เกรด 6 หรือ 6.6 จะใช้ได้ดีกับสภาวะงานที่แห้ง ทนทานต่อความร้อนต่ำกว่า ซึ่งขนาดของเม็ดสารขัดดังกล่าว
                 มีหลากหลายขนาด เรียกได้ว่ามีทุกขนาดใหญ่จนถึงเล็ก (ตั้่งแต่ กริด 46 จนถึง กริด 600) เม็ดสารขัดจะผสมอยู่ในขนแปรงคิดโดยน้ำหนักประมาณ 30-50% เม็ดสารขัดที่ผสมอยู่ในขนแปรงมีหลากหลายชนิด แต่มีนิยมใช้กันมีอยู่ 2 แบบคือ

1. ซิลิกอนคาร์ไบค์ (SC)
2. อลูมินั่มอ็อกไซด์ (AO)

เม็ดสารขัดซิลิกอนคาร์ไบค์

cilikon- ใช้กับงานเป็นส่วนมากและใช้กับงานได้หลากหลาย
- ขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดสารขัด
- ส่วนผสมน้อยกว่า 0.1% ของไอลอนอ็อกไซค์และไม่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก

ซิลิกอนคาร์ไบค์ : มีความแข็ง สามารถใช้ลบครีบลบคมต่าง ๆ ได้ดีมากกว่าขนอลูมินั่มอ็อกไซค์และนิยมใช้โลหะ เม็ดซิลิกอนคาร์ไบค์ มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ กริด 46 จนถึงขนาดเล็ก กริด 600 และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแปรงตั้งแต่ 0.25" ถึง 1.52"

เม็ดสารขัดอลูมินั่มออกไซด์

aluminum- ใช้กับงานขัดที่ต้องการความเงามากขึ้น
- ใช้กับวัสดุที่ไม่แข็งมากหรือโลหะที่ต้องการผิวงานละเอียด
- ป้องกันการขัดที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของชิ้นงาน เช่น วัสดุอัลลอย หรือไทเทเนียม
- เหมาะสมสำหรับงานไม้

อลูมินั่มออกไซด์ : มีความต้านทานการอัดหรือบีบตัว ดีกว่า ซิลิกอนคาร์ไบค์ ขนแปรงทนต่อการงอหรือหักได้ดีกว่าซิลิกอนคาร์ไบค์ ใช้กับทำผิวสำหรับโลหะที่นิ่มหรือโลหะอื่นที่ต้องการพื้นผิวที่ละเอียดมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ กริด 46 จนถึงขนาดเล็ก กริด 600 และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนแปรงตั้งแต่ 0.25 ถึง 1.0

Copyright © 2021 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require