การเลือกใช้แปรงที่เหมาะสม

 • Knowledge /
 • การเลือกใช้แปรงที่เหมาะสม
รายละเอียด

คุณลักษณะการเลือกใช้แปรงที่เหมาะสมและถูกวิธีในการใช้งาน

การเลือกใช้งานแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษผสมในเนื้อขนแปรง

กรณีสมรรถนะของแปรงไม่เพียงพอทดลองปรับแก้ดังนี้
 • เพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว รอบของมอเตอร์
 • เลือกใช้เม็ดคาร์ไบค์ของขนแปรงที่หยาบขึ้น/ละเอียดขึ้น แล้วแต่สภาพผิวงาน
 • เพิ่มขนาดความโตของแปรง ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับ รูในท่อที่ต้องการทำความด้านใน ประมาณ 2 - 5มม. แล้วแต่ชนิดของขนแปรงที่มีความยืดหยุ่นมากน้อย
 • เพิ่มความหนาแน่นของแปรง/ลดความหนาแน่น หากงานที่ใช้อยู่เกิดการกัดกินผิว ทำให้ผิวชิ้นงานหายไป
 • ลดความสูงของขนแปรงให้สั้นลง จะทำให้ขนแปรงมีความแข็งมากขึ้น / ขนแปรงยิ่งยาว จะทำให้ขนแปรงนุ่มขึ้น
 • เพิ่มแรงกดแปรงให้มากขึ้น/น้อยลง สำหรับชิ้นงานที่ถูกแปรงกดมากเกินไป แปรงสัมผัสผิวงานมากขึ้นจะทำให้งานสึกได้เช่นกันและ จะทำให้เสียรูปและแปรงสึกเร็ว
เมื่อแปรงมีความแข็งมากเกินไป
 • ลดความเร็วของมอเตอร์
 • เลือกใช้เม็ดคาร์ไบค์ของแปรงที่ละเอียดขึ้น
 • เพิ่มความสูงของขนแปรงให้ยาวขึ้น
 • ลดขนาดเส้นขนให้เล็กลง
 • ลดแรงกดแปรงลง
กรณีต้องการผิวของชิ้นงานที่เรียบละเอียดสวยงาม
 • ลดขนาดเส้นขนให้เล็กลง
 • เลือกใช้เม็ดคาร์ไบค์ของแปรงที่ละเอียดขึ้น
 • ใช้งานแปรงร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น
 • เพิ่มความเร็วของรอบมอเตอร์
 • เพิ่มความโตรวมของแปรง
กรณีถ้าต้องการผิวของชิ้นงานที่หยาบ
 • เพิ่มขนาดเส้นขนให้ใหญ่ขึ้น
 • เลือกใช้เม็ดคาร์ไบค์แปรงที่หยาบ ๆ
 • ลดความเร็วของรอบมอเตอร์
 • ลดความโตรวมของแปรง
กรณีต้องการยืดอายุการใช้งานของแปรง
 • เพิ่มความหนาแน่นของแปรง
 • ไม่กดแปรงจมชิ้นงานมากเกินไป
อะไรคือข้อได้เปรียบของ NYLON ABRASIVE BRUSH
 • แปรงจะไม่เกิดการออกซิเดชั่น จึงไม่ทำให้เกิดประกายไฟ
 • ขนแปรงเหนียวแน่นไม่หลุดขาดง่าย
 • ขัด-เปิด ผิวชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
 • ขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับชิ้นงานที่มีรูปทรงเรขาคณิต
 • สามารถใช้งานได้ทั้งสภาวะที่แห้งและเปียก
 • มีความสามารถที่ถูกออกแบบให้ขัดเมื่อลบครีบคมออกจากชิ้นงานภายในเวลาอันสั้น
 • แปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษเหมาะสมกับเครื่องจักร/กระบวนการผลิตอัตโนมัติ
คุณสมบัติของขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษผสมอยู่ในขนแปรง (Nylon Abrasive)
 • เม็ดสารขัดผสมอยู่ในเนื้อขนแปรง
 • มีความเหนียว
 • ทนทานต่อการขัด
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • ทนทานต่อความชื้น
 • ทนทานต่อความร้อน
 • มีความยืดหยุ่นตัวสูง คิดเป็นร้อยละ 90

ขนไนล่อนที่สารขัดพิเศษ คือ ส่วนผสมระหว่างไนล่อนและเม็ดสารขัดขนาดต่าง ๆ เพื่อให้ขนแปรงมีความพิเศษและแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาวะต่าง ๆ ทั้งเปียกและแห้ง ทนต่อการใช้งานกับที่มีสารเคมี เม็ดสารขัดที่นำมาผสมไม่มีรูปแบบ หมายความว่า ไม่ได้เป็นรูปร่างมาตรฐาน สามารถใช้ในการลบครีบลบคมต่าง ๆ ที่ต้องการได้ เม็ดสารขัดจะถูกขัดลงบนพื้นผิวของงานที่ต้องการลบครีบคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะครีบนั้นจะใหญ่หรือเล็ก ขนแปรงมีความหยาบ มีความยืดหยุ่นตัวดี สามารถใช้กับชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ดีของขนแปรง

ขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ ที่ทำจากไนล่อนเกรด 6.12 ซึ่งสามารถใช้กับสภาวะเปียกและแห้งมีคุณสมบัติดีเยี่ยม ส่วนขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ ที่ทำจากขนไนล่อน เกรด 6 หรือ 6.6 จะใช้ได้ดีกับสภาวะงานที่แห้ง ทนทานต่อความร้อนต่ำกว่า ซึ่งขนาดของเม็ดสารขัดดังกล่าว

มีหลากหลายขนาด เรียกได้ว่ามีทุกขนาดใหญ่จนถึงเล็ก (ตั้่งแต่ กริด 46 จนถึง กริด 600) เม็ดสารขัดจะผสมอยู่ในขนแปรงคิดโดยน้ำหนักประมาณ 30-50% เม็ดสารขัดที่ผสมอยู่ในขนแปรงมีหลากหลายชนิด แต่มีนิยมใช้กันมีอยู่ 2 แบบคือ

 • ซิลิกอนคาร์ไบค์ (SC)
 • อลูมินั่มอ็อกไซด์ (AO)
เม็ดสารขัดซิลิกอนคาร์ไบค์

cilikon- ใช้กับงานเป็นส่วนมากและใช้กับงานได้หลากหลาย

 • ขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดสารขัด
 • ส่วนผสมน้อยกว่า 0.1% ของไอลอนอ็อกไซค์และไม่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก

ซิลิกอนคาร์ไบค์ : มีความแข็ง สามารถใช้ลบครีบลบคมต่าง ๆ ได้ดีมากกว่าขนอลูมินั่มอ็อกไซค์และนิยมใช้โลหะ เม็ดซิลิกอนคาร์ไบค์ มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ กริด 46 จนถึงขนาดเล็ก กริด 600 และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแปรงตั้งแต่ 0.25" ถึง 1.52"

เม็ดสารขัดอลูมินั่มออกไซด์

aluminum- ใช้กับงานขัดที่ต้องการความเงามากขึ้น

 • ใช้กับวัสดุที่ไม่แข็งมากหรือโลหะที่ต้องการผิวงานละเอียด
 • ป้องกันการขัดที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของชิ้นงาน เช่น วัสดุอัลลอย หรือไทเทเนียม
 • เหมาะสมสำหรับงานไม้

อลูมินั่มออกไซด์ : มีความต้านทานการอัดหรือบีบตัว ดีกว่า ซิลิกอนคาร์ไบค์ ขนแปรงทนต่อการงอหรือหักได้ดีกว่าซิลิกอนคาร์ไบค์ ใช้กับทำผิวสำหรับโลหะที่นิ่มหรือโลหะอื่นที่ต้องการพื้นผิวที่ละเอียดมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ กริด 46 จนถึงขนาดเล็ก กริด 600 และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนแปรงตั้งแต่ 0.25 ถึง 1.0

ติดต่อสอบถาม

Phone : +662 415 4697

Mail : sale@jkbrushes.com

รูปถาพเพิ่มเติม