Inner Brush

Detail
ลักษณะเด่น :

แปรงชนิดนี้มีขนแปรงม้วนด้านใน

การใช้งาน :

ใช้ในการขัดผิวด้านนอกและใช้จับชิ้นงานที่มีความยาว เพื่อต้องการประคองท่อ หรือ ทำความสะอาดผิวงานที่มีความยาวหรือลักษณะท่อ

Contact

Phone : 02-870-0007-9 ต่อ 209

Fax : 02-428-1126

Mail : sale@jkbrushes.com